Nawigacja
Strona Główna
Interwencje
Historia
Statystyka zdarzeń
Kierownictwo
Rzecznik prasowy
JRG KP
SK KP / CZK
Teren Działania
Wydziały komendy
OSP
Ćwiczenia/Manewry
OTWP
Galerie zdjęć
Monitoring pożarowy
Podziękowania / życzenia

BIP
Sprawy w Urzędzie
Przetargi
Składniki majątku
Do pobrania
Oferty pracy/nabór
Linki
Szukaj
O stronie
Skrzynka podawcza
Kontakt
Bip

Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej
Przetumacz stron

Fundacja Sztandarowa
Przetargi
PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej ogłasza przetarg pod nazwą :

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 uterenowionym z funkcją do ograniczania skażeń”


Do pobrania :

Pochylonym pismem zmiany w trakcie postępowania :
- zmieniony SIWZ
- zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego
- zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ- wzór umowy
- informacja o zapytaniach wykonawcy wraz z wyjaśnieniami zamawiającego i zmianie treści SIWZ

- Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE)
1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wymagania techniczne dla GBA 2,5-16
3. Załacznik nr 1A do SIWZ - Wykaz wyposażenia dla GBA
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia art. 22 uPzp
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia art. 24 uPzp
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia art. 24 uPzp - wspólny Podmiot
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór wykazu wykonanych zamówień
9. Załącznik nr 7 do SIWZ- wzór umowy


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg na
"Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej na okres od 1.04.2012 do 31.03.2015"


Do pobrania :
1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2. Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Załącznik nr 4 do SIWZWszelkie informacje w zakresie realizacji zamówień publicznych znajdują się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej KP PSP w Kolbuszowej- LINK DO STRONY

Bannery