Nawigacja
Strona Główna
Interwencje
Historia
Statystyka zdarzeń
Kierownictwo
Rzecznik prasowy
JRG KP
SK KP / CZK
Teren Działania
Wydziały komendy
OSP
Ćwiczenia/Manewry
OTWP
Galerie zdjęć
Monitoring pożarowy
Podziękowania / życzenia

BIP
Sprawy w Urzędzie
Przetargi
Składniki majątku
Do pobrania
Oferty pracy/nabór
Linki
Szukaj
O stronie
Skrzynka podawcza
Kontakt
Bip

Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej
Przetumacz stron

Fundacja Sztandarowa
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza
5. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza :

Dowódca JRG -
st.kpt. Wiesław RYMANOWSKI
- tel. wew. 36
Zastępca dowódcy -
kpt. Adam HAPTAŚ


Zadania :
1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej;
2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
3. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
4. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
5. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
6. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
7. przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
8. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
10. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
11. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
12. udział w aktualizacji:
- stanu gotowości operacyjnej,
- procedur ratowniczych,
- dokumentacji operacyjnej;
13. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
14. określenie zadań dla podległych pracowników poprzez opracowanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk.


Wyposażenie JRG

Zmiana I

Zmiana II

Zmiana IIIBannery