Nawigacja
Strona Główna
Interwencje
Historia
Statystyka zdarzeń
Kierownictwo
Rzecznik prasowy
JRG KP
SK KP / CZK
Teren Działania
Wydziały komendy
OSP
Ćwiczenia/Manewry
OTWP
Galerie zdjęć
Monitoring pożarowy
Podziękowania / życzenia

BIP
Sprawy w Urzędzie
Przetargi
Składniki majątku
Do pobrania
Oferty pracy/nabór
Linki
Szukaj
O stronie
Skrzynka podawcza
Kontakt
Bip

Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej
Przetumacz stron

Fundacja Sztandarowa
Teren Działania
Charakterystyka obszaru chronionego :

Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność.
Powiat kolbuszowski położony jest pomiędzy 21°30' a 22°10' szerokości geograficznej wschodniej i 50°10' a 51°30' długości geograficznej północnej. Jest obszarem, na którym dominuje rolnictwo i drobna przedsiębiorczość, dużych zakładów pracy stwarzających zagrożenie jest stosunkowo niewiele. Graniczy z następującymi powiatami:
-od wschodu z powiatem rzeszowskim i niżańskim,
-od zachodu z powiatem mieleckim,
-od południa z powiatami ropczycko-sędziszowskim i rzeszowskim ,
-od północy z powiatami tarnobrzeskim i stalowowolskim.

Powiat kolbuszowski obejmuje swym zasięgiem znaczną część płaskowyżu kolbuszowskiego, a od strony północnej niewielką część równiny tarnobrzeskiej. Takie usytuowanie powiatu sprawia, że jest to obszar niezbyt zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu. Obszar powiatu ma zdecydowanie charakter równinny o słabo urzeźbionej powierzchni, tylko miejscami pofałdowanej. Średnie wysokości sięgają 200m n.p.m.
Region odznacza się przewagą korzystnych cech klimatycznych dla rolnictwa. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 8 ° C . Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą ok. 19° C .Najchłodniejszy miesiąc to styczeń z temperaturą ok. –4° C. Średnia roczna opadów wynosi 600-700 mm . Dominują wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego.
Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 78 mieszkańców na 1 km 2.

Struktura gruntów :
Powierzchnia powiatu (ogółem): - 77 393 ha
w tym, grunty orne zajmują: - 25 988 ha
sady: - 128 ha
łąki trwałe: - 9 466 ha
pastwiska: - 7 512 ha
lasy i grunty leśne: - 28 735 ha
grunty zalesione i zakrzewione: - 355 ha
tereny mieszkalne: - 1 940 ha
tereny przemysłowe: - 79 ha
inne tereny zabudowane: - 157 ha

Lasy i ich kategorie
Lasy państwowe zajmują ok. 70% obszarów leśnych, pozostałe 30% stanowią lasy prywatne. Do II kategorii zagrożenia pożarowego zaliczane są lasy należące do nadleśnictw Mielec i Buda Stalowska, pozostała część powierzchni lasów zaliczona jest do III kategorii zagrożenia pożarowego.
Drogi leśne posiadają nawierzchnię gruntową, rzadziej utwardzoną. Często są nieprzejezdne szczególnie dla „samochodów ciężkich" co zdecydowanie utrudnia prowadzenie działań gaśniczych zwłaszcza w okresie wzmożonej palności. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do gaszenia pożarów można uznać za wystarczające.

Infrastruktura techniczna
Przez teren powiatu przebiegają następujące szlaki komunikacyjne:
szerokotorowa linia hutniczo – siarkowa (LHS) – gmina Majdan Królewski,
linia kolejowa relacji Tarnobrzeg – Rzeszów (obecnie kursuje pociąg Rzeszów Kolbuszowa) ,
droga krajowa Nr 9 - Radom - Rzeszów ,
droga wojewódzka Nr 875 - Mielec - Leżajsk ,
droga wojewódzka Nr 860 - Majdan Królewski – Nisko,
droga wojewódzka Nr 872 - Majdan Królewski - Baranów Sandomierski,
droga wojewódzka Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski
oraz sieć dróg lokalnych ( powiatowych i gminnych).

Zagrożenie pożarowe obiektów produkcyjno-magazynowych
Na terenie powiatu znajduje się zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
- ORLEN PETRO-TANK sp. z o.o w Widelce posiadający zdolność magazynowania 5.000 ton etyliny, 5.000 ton oleju napędowego i opałowego oraz 270 ton gazu propan-butan.
Ponadto do stwarzających większe zagrożenie pożarowe należy zaliczyć :
- Zakład Produkcyjno-Usługowy CMOL-FRUT, w którym w instalacji znajduje się około 6,9 ton amoniaku;
- 20 stacji paliw i stacji gazu płynnego;
- „BOG-FRAN” w Raniżowie - produkcja mebli;
- KFM FURNITURE w Kolbuszowej - produkcja mebli;
- DREW-BUD w Hucie Komorowskiej - produkcja stolarki okiennej i drzwiowej;
- F.H.U Jan Dudziński w Kolbuszowej – tartak.

Powiat kolbuszowski wyposażony jest w następującą infrastrukturę techniczną:
- kanalizacja - 28,23%
- wodociągi - 78,61%
- elektryfikacja - 100%
- gazociągi - 66,6%
- telefonizacja - 86%.

Na terenie powiatu (gm. Dzikowiec i Raniżów) zlokalizowany jest zbiornik wodny w miejscowości Wilcza Wola o powierzchni 160 ha i pojemności 4200 tys. m3. Zbiornik powstał w wyniku spiętrzenia wód na rzece Zyzoga zaporą o wysokości 8 m.
Ponadto przez teren powiatu przepływają następujące rzeki:
Nil - gmina Kolbuszowa – teren zalewowy ok. 180 ha ( 17 budynków),
Świerczówka - gminy Niwiska i Kolbuszowa – teren zalewowy 40 ha,
Przyrwa - gminy Dzikowiec i Cmolas – teren zalewowy 250 ha ,
Turka i Zyzoga - gmina Raniżów – teren zalewowy 100 ha.

Mapa powiatu kolbuszowskiego
Bannery